Algemene voorwaarden


1.1. De reservatie is definitief na ontvangst van het voorschot (300 € voor het woonhuis en 400 € voor de molen) en van het ondertekend contract, uiterlijk binnen de 5 werkdagen na ontvangst van dit contract. Indien het contract of het voorschot niet onvangen worden binnen deze tijd, de de verhuurder afzien van de verhuring.

1.2. De verhuurder behoudt zich het recht voor een reservatie te weigeren of te annuleren.


1.3. Door het betalen van het voorschot verklaart de huurder zich akkoord met de huurvoorwaarden alsook de huisreglementen.

1.4. Het is niet toegestaan om met meer dan het maximum aantal personen de gebouwen (woninghuis = max. 10 personen; molen = max. 14 personen) te bewonen. Bij inbreuk is de verhuurder vrij een bedrag naar eigen keuze af te houden van de waarborg.


1.5. Het is niet toegestaan de gebouwen onder te verhuren.

1.6. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor diefstal.


1.7. Het saldo dient uiterlijk 60 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf door de verhuurder te zijn ontvangen.

1.8. De waarborg (woninghuis : families 500 €, organisaties 800 €; molen : families : 800 €, organisaties 1.200 €) dient uiterlijk 60 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf door de verhuurder te zijn ontvangen.
a. De woning kan slechts door de huurder worden betrokken na volledig betaling van de huurprijs voor de ganse periode en de waarborg.
b. Bij het niet respecteren van het betalingsoverzicht, kan de verhuurder afzien van de verhuring, hierbij gelden de standaard annulatievoorwaarden.
c. Indien geen schade werd vastgesteld, wordt de waarborg aan de huurder teruggestort met aftrek van de kosten.
d. Indien de schade groter is als de waarborg zal deze doorgerekend worden aan de huurder.
e. Het vroegtijdig vertrekt van de huurder, ongeacht de reden, geeft geen aanleiding tot gedeeltelijke terugbetaling van de huurprijs.

1.9. Bij annulering worden volgende kosten in rekening gebracht :
a. 4 maanden voor uw verblijfsdata = 50 % van de huurprijs
b. Minder dan 4 maanden voor uw verblijfsdata = 70 % van de huurprijs
c. 1 maand en minder voor uw verblijfsdata = 100 % van de huurprijs

1.10. De huurder dient zich te houden aan de normale timings omtrent aankomst en vertrek.
Formules Dag en uur van aankomst Dag en uur van vertrek

Weekend vrijdag tussen 16 – 18u zondag voor 20u
Lang weekend vrijdag tussen 16 – 18u maandag voor 10u
Midweek maandag tussen 16 – 18u vrijdag voor 10u
1 week vrijdag tussen 16 – 18u vrijdag voor 10u
2 weken vrijdag tussen 16 – 18u vrijdag voor 10u

Indien er voor u een boeking van een midweek- of weekboeking heeft plaatsgegrepen kan u pas vrijdag om 18.00u aankomen. Dit zal u ook gemeld worden.

1.11. U krijgt uw woning(-en) in onberispelijke staat. Eventuele opmerkingen meldt u aan de eigenaar. Er is voldoende gerief in beide woningen, de eventuele kosten bij breuk van gerief zullen u aangerekend worden. Wij vragen zelf niets te vervangen, maar wel te melden en te vergoeden (waarborg, verzekering en/of extra vergoeding).

1.12. Bij geschil tussen de partijen is enkel de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.